logo

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT


Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Zatwierdź wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Pamiętaj, że:
  • do każdego pojazdu należy zarezerwować osobny bilet,
  • w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy przybyć do holu wydziału, wpisać 9 pierwszych cyfr swojego numeru PESEL za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER i pobrać bilet,
  • nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie umówionej wizyty.
Do poprawnego działania systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java (do pobrania bezpłatnie ze strony producenta). Upewnij się, że funkcjonuje ona w Twoim urządzeniu.

Prosimy o używanie pierwszych 9 cyfr z poprawnych numerów PESEL. Użycie przypadkowych liczb (np. "111111111", "123456789") może skutkować niewydaniem biletu.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT
A: REJESTRACJA POJAZDÓW
B: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
C: PRAWA JAZDY