logo

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Zatwierdź wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Pamiętaj, że:
  • do każdego pojazdu należy zarezerwować osobny bilet,
  • w wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy przybyć do holu wydziału, wpisać 9 pierwszych cyfr swojego numeru PESEL za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER i pobrać bilet,
  • nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie umówionej wizyty.
Do poprawnego działania systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java (do pobrania bezpłatnie ze strony producenta).

UWAGA! Prosimy o używanie pierwszych 9 cyfr z poprawnych numerów PESEL. Użycie przypadkowych liczb
(np. "111111111", "123456789") może skutkować niewydaniem biletu!


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT
A: REJESTRACJA POJAZDÓW
B: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
C: PRAWA JAZDY